03/11/2015

ASSOCIACIONS EXEMPTES DE REALITZAR L’IMPOST DE SOCIETATS

Ultimes novetats en les Entitats parcialment exemptes, NO tindran l'obligació de presentar l'impost de societats si els seus ingressos totals no superin 75.000 euros anuals (anteriorment 50.000€).

-Els contribuents al que es refereix l'apartat 3 de l'article 9 de la LIS (entitats parcialment exemptes) NO tindran obligació de presentar declaració quan compleixin els següents requisits (amb efectes a 1/1/2015) :

a) Que els seus ingressos totals no superin 75.000 euros anuals. (anteriorment 50.000€)

b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros anuals.

c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció