CLÀUSULES SÒL DE LES HIPOTEQUES

02/01/2017

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea permet reclamar el pagament indegut de les clàusules sòl de les hipoteques.

Com a consequència de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 21 de desembre de 2016, que ha anul·lat la limitació temporal per reclamar el pagat indegut per les anomenades clàusules sòl de les hipoteques, aconsellem que es revisi cada hipoteca per comprovar si ho poden reclamar. 

Per poder-ho comprovar necessitaríem la següent documentació: 

                      - Escriptura de la hipoteca

                      - Full del quadre d'interessos

                      - Últim rebut del préstec

Estem a la seva disposició si ho volen reclamar.