02/01/2017

NOVETATS FISCALS 2017: SISTEMA SII

El RD 596/2016 de 2 de desembre de 2016, Sistema de subministrament Immediat de Informació, estableix que els obligats hauran de presentar els registres de facturació al primer semestre de 2017 comprès entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2017.

El Real Decret 596/2016 de 2 de desembre de 2016 per la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'IVA estableix una nova obligació per la presentació dels llibres obligatòris de l'IVA. 

         - Entrarà en vigor l'1 de juliol de 2017. Amb l'obligació de remetre els llibres de facturació de l'1 de gener a 30 de juny del 2017 abans de 1 gener del 2018

         - S'haurà de portar els llibres en temps real del registre de factures a través de la seu electrònica de la AEAT, amb un termini de 8 dies pel 2017 i de 4 dies pel 2018.

         - Afecta:

                       - Als qui liquiden l'IVA mensual (REDEME)

                       - Empreses que factures més de 6M d'euros

         - S'haurà de presentar: 

                       - Llibre de registre de factures emeses

                       - Llibre de registre de factures rebudes

                      - Llibre de registre de béns d'inversió 

                      - Llibre de registre de les operacions intracomunitàries 

 

Queden exemits de presentar el model 347,340 i 390

El termini per presentar les declaracions passa a ser el dia 30 del més següent.