ABRIL: IMPOSTOS 1T / 2023

31/03/2023

Confeccionem tots els models obligats per empreses: IVA, IRPF,...

Els hi recordem les obligacions fiscals d’aquest mes D'ABRIL 2023:

- Retencions Treballadors / Professionals i Resums anuals - Model 111

- Retencions lloguers i Resums anuals -  Model  115 

- Pagament Fraccionat I.R.P.F. -  Model 130 / Model 131

- I.V.A - Model 303.

- I.V.A- Model 309.

- I.V.A Intracomunitàri – Model 349.

- IRPF- pagament a compte impost de societats- Model 202

- Retencions de rendiments mobiliaris- Model 123