ASSOCIACIONS EXEMPTES DE REALITZAR L’IMPOST DE SOCIETATS

03/11/2015

Ultimes novetats en les Entitats parcialment exemptes, NO tindran l'obligació de presentar l'impost de societats si els seus ingressos totals no superin 75.000 euros anuals (anteriorment 50.000€).

-Els contribuents al que es refereix l'apartat 3 de l'article 9 de la LIS (entitats parcialment exemptes) NO tindran obligació de presentar declaració quan compleixin els següents requisits (amb efectes a 1/1/2015) :

a) Que els seus ingressos totals no superin 75.000 euros anuals. (anteriorment 50.000€)

b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros anuals.

c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció