AUTONOMS I DESPESES DEDUÏBLES.

01/02/2018

Uns dels principals dubtes que es plantegen els empresaris en estimació directe, són les despeses que es poden deduir en el seu IRPF.


A partir del 2018 hi ha novetats.

1.- Pots deduir-te totes les despeses derivades de l’activitat (però has de tenir la factura, estar comptabilitzada, i que siguin despeses necesaries per l’activitat).

2.- Els empresaris autònoms que facturin menys de 10 milions d’euros.  

3.- Despeses de desplaçament 

4.- Subministres del domicili

5.- Dietes per autònoms

6.- Dietes per treballadors