CANVIS A L’ESTIMACIÓ DIRECTA OBJECTIVA (MÒDULS)

02/01/2017

Les magnituds en el règim d’estimació objectiva es mantenen durant l'any 2017 per 250.000(VENDES TOTALS)i 125.000 (VENDES A EMPRESES) euros. I el 2018 canviarà a 150.000 (VENDES TOTALS) i 75.000(VENDES A EMPRESES) euros.

Les magnituds en el règim d’estimació objectiva es mantenen durant l'any 2017 per 250.000(VENDES TOTALS)i 125.000 (VENDES A EMPRESES) euros. I el 2018 canviarà a 150.000 (VENDES TOTALS) i 75.000(VENDES A EMPRESES) euros.