DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS SUPERIORS A 3.005,06 €, MODEL 347. I EL MODEL 184.

10/02/2021

Us recordem una vegada més l’obligació de fer la DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS (Superiors a 3.005,06 €.) MODEL 347, abans del 28 de febrer, a complimentar per tots els contribuents per activitats empresarials i professionals. S’ha de declarar el total anual (I.V.A. inclòs ) de compres, vendes, inversions immobiliàries, assegurances, operacions bancàries, subvencions, préstecs, etc