Devolució del cèntim sanitari.

27/03/2014

Segons l'Agència tributaria ja es pot començar a tramitar la devolució del cèntim sanitari.

Tenen dret a sol·licitar la devolució, els consumidors finals que van suportar factures de gasolina, gasoil per ús general, gasoil per ús especial i calefacció, fuel, querosè d’ús general i querosè d’ús de calefacció des del 2010 fins al 2012.

Aquest impost ha estat declarat il·legal pel Tribunal de la Unió Europea (TJUE), pel que vostè pot ara presentar una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts a l’Agència Tributària perquè li retornin l'impost suportat per les operacions no prescrites , així com els interessos corresponents.