Factura electrònica obligatòria

07/10/2022

Ja tenim el calendari per a la implantació de la factura electrònica obligatòria arran de la publicació de la Llei 18/2022 del 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses.

La facturació electrònica entre empresaris i professionals la facturació anual de la qual sigui superior a VUIT MILIONS d'euros, produirà efectes a l'any d'aprovar-se el deplegament reglamentari.

Per la resta dels empresaris i professionals produirà efectes als dos anys d'aprovar-se el desplegament reglamentari.