GENER: IMPOSTOS 4T/2021

31/12/2021

Els hi recordem les obligacions fiscals d’aquest mes GENER 2022

Els hi recordem les obligacions fiscals d’aquest mes GENER 2022:

- Retencions Treballadors / Professionals i Resums anuals - Model  111 /190

- Retencions lloguers i Resums anuals -  Model  115  / 180

- Pagament Fraccionat I.R.P.F. -  Model 130/ Model 131

- I.V.A i Resum anual - Model 303 / Model  390

- I.V.A Intracomunitàri – Model 349

- Retencions de capital aportat pel soci - Model 123 / 193