IMPOSTOS 3T/2022

23/09/2022

Obligacions Fiscals del mes d'OCTUBRE

Els hi recordem les obligacions fiscals del mes D'OCTUBRE:

- Retencions Treballadors / Professionals i Resums anuals - Model 111

- Retencions lloguers i Resums anuals -  Model  115 

- Pagament Fraccionat I.R.P.F. -  Model 130 / Model 131

- I.V.A - Model 303.

- I.V.A Intracomunitàri – Model 349.

- Pagaments fraccionats societats -- Model 202.