S'eximirà a les entitats més petites la Declaració de l'Impost de Societats.

11/07/2015

El Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, ha confirmat les exempcions fiscals per a les entitats sense ànim de lucre més petites.

Les entitats que podran quedar exemptes de presentar l'impost de societats: 

-      -  Hauran de tenir uns ingressos totals anuals inferiors als 50.000 euros,

-      -  Uns ingressos per les seves rendes no exemptes inferiors a 2.000 euros

-      -  I totes les rentes no exemptes no sotmeses a retenció.