Fiscal

Assessorem, confeccionem, presentem i gestionem tota classe d'impostos i recursos, per poder reduir la seva càrrega fiscal i maximitzar l'estalvi del seu negoci.

Amb l'assessorament fiscal donem suport als nostres clients en les diferents possibilitats que té l’empresa o persona física i dels avantatges que pot aconseguir.

  • SERVEIS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA:  ALTES, BAIXES I MODIFICACIONS DEL CENS FISCAL DE L'EMPRESA. 
  • GESTIÓ D'IMPOSTOS: Realització i tramitació de la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques i realització i tramitació de l'impost de societats. 
  • ASSESSORS FISCALS I TRIBUTARIS
  • COMPROVACIONS TRIBUTARIES: Confecció i tramitació de les declaracions trimestrals (retencions i pagaments a compte de l'IRPF, de l'IVA i de béns arrendats.)
  • RECURSOS ADMINISTRATIUS