Fiscal

Amb l'assessorament fiscal donem suport als nostres clients en les diferents possibilitats que té l’empresa o persona física i dels avantatges que pot aconseguir.

  • Altes, baixes i modificacions del cens fiscal de l'empresa.
  • Realització i tramitació de la declaració de la renda de les persones físiques
  • Realització i tramitació de l'impost de societats.
  • Confecció i tramitació de les declaracions trimestrals (retencions i pagaments a compte de l'IRPF, de l'IVA i de béns arrendats.)