Laboral


Oferim diferents tipus de serveis personalitzats, destinats a empreses i particulars, depenent de les seves necessitats. Assessorem i confeccionem la nòmina dels teus treballadors. Proposem la millor opció per les teves contractacions.

Confia en la nostra metodologia i eines contínuament actualitzades que ens permeten aplicar fidelment les obligacions legals de cada moment. Resol necessitats en Dret Laboral i en Auditoria Laboral.

Realitzem els corresponents tràmits davant els diferents organismes: INEMINSS, Tresoreria de la Seguretat Social, Departament de Treball, Govern Civil.

Alguns dels nostres serveis són:

  • GESTIÓ LABORAL A EMPRESES: Estudi, confecció i tramitació de contractes de treball i les pròrrogues corresponents.
  • DRET LABORAL- SERVEI LABORAL: Confecció de nòmines i liquidacions a la Seguretat Social (TC1 i TC2)
  • Control de venciments de contractes.
  • SELECCIÓ DE PERSONAL: Acomiadaments de treballadors.
  • Tramitació d'altes i baixes a la Seguretat Social.
  • Tramitació d'altes i baixes per malaltia i accident.
  • Tramitació de subvencions.
  • Sol·licitud d'incapacitat, jubilació, orfenesa, viduïtat, etc.
  • CONSULTORI LABORAL
  • AUDITORIA LABORAL: A través de l'elaboració d'un informa de la situació real de l'empresa, la nostra gestoria elabora una anàlisi i una revisió de l'estat laboral de l'empresa.