Mercantil

Assessorem de manera estratègica i planifiquem l’adscripció de la seva empresa a la modalitat mercantil que li sigui més adequada, ja sigui societat mercantil, cooperativa, persona física, etc.

En el cas de creació d'empreses, assessorem sobre les diferents opcions possibles. En tot cas, fem els corresponents tràmits notarials amb el Registre mercantil.

  • Confecció dels Comptes Anuals i realització del corresponent anàlisi.