Mercantil

Assessorem de manera estratègica i planifiquem l’adscripció de la seva empresa a la modalitat mercantil que li sigui més adequada, ja sigui societat mercantil, cooperativa, persona física, etc.

Nosaltres apostem per un mètode personalitzat i de confiança per a cada client. Amb un tracte especial a les nostres empreses i empresaris. 

En el cas de creació d'empreses, assessorem sobre les diferents opcions possibles. En tot cas, fem els corresponents tràmits notarials amb el Registre mercantil.

  • SERVEIS D'ASSESSORIA JURÍDICA I MERCANTIL: Confecció dels Comptes Anuals i realització del corresponent anàlisi.
  • Constitució d'empreses i tot tipus de societats mercantils i estructures jurídiques. 
  • Gestió de impagats, control de carteres de deutes.
  • Tràmits i gestions davant els organismes públics i notaris. 
  • CONTRACTES: Elaboració i negociació de tot tipus de contractes mercantils i civils: compra venta, distribució, agència, lloguers, prestegs...
  • SERVEIS D'ASSESSORIA LEGAL- GESTIÓ D'IMPAGATS